OVER VMZH

VMZH

De Vereniging van Musea in Zuid-Holland (VMZH) stelt zich als doel het behartigen van de belangen van de Zuid-Hollandse musea, en fungeert als overlegplatform en als pleitbezorgster bij overheden. Daarnaast geeft de Vereniging advies en informatie aan haar leden en organiseert zij diverse activiteiten. De Vereniging heeft een contract met het Erfgoedhuis ZH over te leveren diensten.

  • drie of vier maal per jaar een rubriek in de digitale Nieuwsbrief van het Erfgoedhuis ZH, met wetenswaardigheden voor musea en andere collectiebeherende instellingen op provinciaal en landelijk niveau;
  • informatie- en studiebijeenkomsten voor leden, onder meer bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van de VMZH;
  • toezending van het tijdschrift Museumpeil (twee keer per jaar).

Bestuur

Tijs van Ruiten | voorzitter
Jos Gerrese | penningmeester
Alida de Jong | bestuurslid
Rob Kreszner | bestuurslid
Mark van Hattem | bestuurslid
vacature | bestuurslid
Evelien Masselink | Erfgoedhuis ZH

Cursustraject: Kennis is kracht

Dit cursustraject Kennis is Kracht is erop gericht om vrijwilligers in erfgoedinstellingen te trainen en beter voor te bereiden op hun taken. Via een nieuwe website “Zelf doen in erfgoed en groen” is een platform waar vrijwilligers onder andere hun kennis kunnen delen en in contact kunnen komen met collega-vrijwilligers. Zo zal het netwerk van erfgoedvrijwilligers blijven groeien. Ook kunnen de vrijwilligerscoördinatoren via deze website hun vrijwilligers inschrijven voor de cursussen.

www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl

Dit cursustraject is mogelijk dankzij financiële bijdrages van de provincie Zuid-Holland, Fonds 1818 en Fonds Schiedam Vlaardingen.

© Copyright - Erfgoedhuis Zuid-Holland - Website door ErfgoedinZicht