LIDMAATSCHAP

VMZH Lidmaatschap

Lid worden van VMZH heeft veel voordelen. Graag zetten wij deze voor u op een rij:

  • u ontvangt 4 x per jaar een Nieuwsbrief van het Erfgoedhuis, met museale wetenswaardigheden naast algemeen erfgoednieuws.
  • u kunt voor een kort telefonisch advies met de consulenten van het Erfgoedhuis bellen, en zij kunnen u verder helpen of verwijzen naar andere specialisten.
  • u kunt werkbezoek krijgen van de consulenten, voor vragen over de inrichting, of over exposities, of over uw organisatiestructuur: daarvoor geldt – na een kosteloos eerste uur – het uurtarief van consulenten van € 85,-; voor speciale opdrachten wordt uiteraard eerst in overleg een offerte gemaakt.
  • u ontwikkelt veel contacten met collega-musea, bijvoorbeeld bij studiebijeenkomsten van ons, of bij onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
  • u en wij: ‘samen staan we sterk’, samen bevechten we dat er (nog) meer geld van bijvoorbeeld de Provincie Zuid-Holland komt voor museaal werk.
  • U krijgt het tijdschrift Museumpeil eens in het half jaar gratis.

Leden

De Vereniging van Musea in Zuid-Holland concentreert zich op haar rol om de belangen van de musea in Zuid-Holland te behartigen. Onze provincie telt naar schatting 230 tot 240 museale instellingen, klein en groot. Inmiddels zijn daarvan 114 lid van onze Vereniging. Graag willen wij u wijzen op de voordelen van het lidmaatschap, want ons bestuur wil graag dat nog meer instellingen kunnen profiteren van de voorzieningen die er op provinciaal niveau zijn.

Lidmaatschapskosten

De kosten van het lidmaatschap zijn erg laag. Zij zijn gerelateerd aan de grootte van uw museum (vast te stellen aan de hand van het zogenaamde materieel krediet = uw totale budget min personeel- en huisvestingslasten) en bedragen per jaar:

  • klein museum: minder dan €500- materieel krediet, contributie per jaar: € 62,50
  • middelgroot museum: €500.- tot € 225.000,- materieel krediet, contributie per jaar € 145,00
  • groot museum: € 225.000,- en meer materieel krediet, contributie per jaar € 205,00

© Copyright - Erfgoedhuis Zuid-Holland - Website door ErfgoedinZicht